Wadi Sikait

Zona: Desert Oriental – Governació del Mar Roig (Egipte)

Cronologia: Romà alt-imperial, romà baix-imperial.

Promotor: Universitat Autònoma de Barcelona

Campanyes: Gener 2018

El jaciment de Wadi Sikait se situa al Desert Oriental egipci, a 45 km de la costa del Mar Roig i proper a la ciutat de Marsa Alam. Es tracta d’un assentament extens composat per unes 200 estructures visibles partides en dues zones pel Wadi Sikait. Es tracta d’un establiment creat per a l’explotació del mineral de berili, que en la seva variant verda és conegut com “maragda”. Se situa en una regió que coincideix grosso modo amb el parc natural de Wadi Gemal i que en l’antiguitat rebia el nom de “Mons Smaragdus”, famós per ser l’única zona d’obtenció de maragdes dins de l’Imperi Romà. La cronologia se centraria en el període romà imperial (s. I-V dC), tot i que és bastant probable que existís una explotació en època ptolemaica i una continuïtat en el període àrab. Pel que fa a les estructures, aquestes destaquen per l’alt grau de preservació amb edificis amb murs de fins a tres i quatre metres d’alçada. La majoria es tractaria d’edificis domèstics o bé productius, destinats a l’extracció de berili. Destacarien alguns espais notables per les seves dimensions identificats com a complexes productius, dos temples retallats a la roca, un possible edifici administratiu, torres de vigia i una necròpolis. El jaciment s’està excavant des de la UAB dins del marc del “Sikait Project”, en col·laboració amb altres institucions com la University of Delaware, el Polish Centre of Mediterranean Archaeology i amb el finançament de la Fundació PALARQ.