Vil·la romana “Els Castellets”

Municipi: La Canonja

Comarca: Tarragonès

Cronologia: Segle I dC – Segle VII dC

Promotor: Covestro, SL

Dates: novembre 2017 – juny 2018

L’excavació arqueològica en extensió a la Vil·la romana de “Els Castellets” ubicada en els terrenys de l’Empresa Covestro, SL, en el Poligon Industrial Entrevies de la Canonja, i fou codirigida pels arqueòlegs Jordi Morera i Adrià Cubo. Aquesta és una vil·la ja identificada i parcialment excavada l’any 2013 justament en la parcel·la veïna actualment ocupada er l’empresa kemira.

La intervenció arqueològica realitzada per Arqueòlegs.cat ha pogut documentar l’evolució de la pars rustica de la vil·la, des del segle I dC al VII dC, en la qual s’ha pogut constatar la presència d’un mausoleu amb necròpolis, un taller d’objectes de vidre, un lloc d’emmagatzematge de cereals, i un torculari. Així, l’excavació mostrà com una primera ocupació apareguda en època altimperial es transformava al segle II dC en una gran vil·la romana. En aquesta moment, segurament a la segona meitat, es construïa un monumental mausoleu domèstic, amb quatre enterraments al seu interior. Després d’una destrucció ocasionada a la segona meitat de segle III dC, probablement esdevinguda per la penetració dels Francs, l’espai continuà essent ocupat com a necrópolis, amb una trentena d’enterraments identificats. Tanmateix,  a partir dels segles IV-V dC, a vil·la té un segon moment d’auge i de recuperació econòmica. D’aquesta fase en correspondrien el torcularium, una quinzena de sitges d’emmagatzematge, i un taller de peces de vidre. Finalment, i després d’algunes reformes, la vil·la quedaria definitivament abandonada en el decurs del segle VII dC.