Ermita de Sant Silvestre

Municipi: Vallirana

Comarca: Baix Llobregat

Cronologia: Segles IX-XVIII

Promotor: Ajuntament de Vallirana

Dates: maig de 2018

L’actuació arqueològica ve motivada pel “Pla Espacial per la restauració i rehabilitació de l’ermita de Sant Silvestre i el seu entorn”, redactat per l’arquitecte Josep Maria Pujol Torres, el febrer de 2014, encarregat per l’Ajuntament de Vallirana. En base a aquest projecte, i segons les directrius i especificacions establertes pel Servei d’Arqueologia i Paleontologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el consistori municipal, la present actuació tenia com a objectiu principal aportar noves dades del coneixement arqueològic d’aquest edifici singular i del seu entorn immediat. La intervenció fou realitzada per l’arqueòleg Emiliano Hinojo.

Les tasques van consistir, d’una banda, en l’excavació fins exhaurir l’estratigrafia arqueològica de les àrees de l’interior de la nau de l’ermita que encara preservaven el paviment, és a dir, les zones no intervingudes en l’excavació realitzada l’any 1991. D’altra banda, a l’exterior es va efectuar un sondeig o rasa perimetral amb l’objectiu de conèixer l’estat i fondària de les fonamentacions dels murs, així com també per detectar la presència de possibles vestigis arqueològics i obtenir la màxima informació abans d’iniciar els futurs treballs de restauració i rehabilitació de l’edifici.