El Castellot de Bolvir

Municipi: Bolvir

Comarca: Cerdanya

Cronologia: Bronze Final, Ceretà, Romano-republicà, medieval

Promotor: Ajuntament de Bolvir

Dates: Agost 2013, Agost-Setembre 2014. Agost-Setembre 2015. Agost Setembre 2016

El Castellot de Bolvir és un jaciment excavat ininterrompudament des de l’any 2006, del qual Arqueòlegs.cat n’executa les tasques arqueològiques i en codirigeix els treballs. Entre els segles IV i II aC El Castellot fou un dels enclavaments més importants dels ceretans. A partir de mitjans de segle II aC evolucionà vers un centre productiu i de control del nou poder romà. A finals del s.I aC, amb el final de les guerres civils romanes, l’oppidum fou abandonat. Després de més de deu segles, al segle XI, al Castellot  s’hi instal·là un nou vilatge fortificat que al final de la centúria també fou abandonat per donar origen a l’actual municipi de Bolvir.

Des de l’any 2013, Arqueòlegs.cat realitza la consolidació estructural, la restauració puntual en cas d’ésser necessària, i l’adequació del jaciment. El criteri d’actuació és el de la mínima intervenció, respectant les relacions estratigràfiques de tipus arqueològic, i aplicant i utilitzant els materials propis del jaciment. Les argamasses es realitzen amb materials ecocompatibles, de tal manera que el resultat final no sembli un falç històric. A totes aquelles estances on ja s’ha finalitzat la recerca arqueològica s’hi disposa una capa de geotèxtil i just a sobre, un llit de grava menuda de 5-10cm de gruix.

Arqueòlegs.cat té una política de sostenibilitat i d’ecoprevenció amb el medi, així, s’eviten tots els productes químics que poden afectar la biomassa i l’ecosistema.