Dolmen de Puig Rodó

Municipi: Moià

Província: Barcelona

Cronologia: inicis del III mil.leni aC.

Promotor: Generalitat de Catalunya

Dates: octubre 2016 - novembre 2016

El Dolmen de Puig Rodó és un gran monument megalític del tipus galeria catalana situat a la zona més al nord del terme municipal de Moià, a la vessant sud-oriental del Puig Rodó que li dona el nom. Aquest Dolmen ja fou excavat a principis del s.XX per en J. Gudiol, i al 1961 per en Ricard Batista i en Joan Surroca. Aquestes intervencions, a més d’excavar la cambra i el corredor, també el reconstruïren recol·locant algunes lloses i  la coberta del monument.

L’excavació arqueològica que es va dur a terme al 2016, estava íntimament lligada a la restauració i consolidació del Dolmen. Primerament es va procedir al desbrossament de l’entorn del monument, i a la retirada de tota la massa forestal que el cobria. La intervenció arqueològica, dirigida per l’arqueòleg Rafael Rosillo, consistí en la delimitació de tot el túmul en superfície, la realització de dos sondejos a l’interior del mateix túmul i  l’excavació de la cambra i el corredor (que ja havien estat excavats als anys 6o).