Ull de Basilisc

Municipi: Puigcerdà

Comarca: Cerdanya

Cronologia: Segles XIII  – Segle XX

Promotor: Ajuntament de Puigcerdà

Dates: 2015 – 2017

El túnel anomenat Ull de Basilisc està situat en el subsòl de la plaça de l’Ajuntament de la vila de Puigcerdà. Els objectius de les diferents intervencions arqueològiques, promogudes pel mateix consistori municipal de Puigcerdà i finançades conjuntament amb la Diputació de Girona, eren el desenrunament i recuperació dels nivells de circulació. Les actuacions es realitzaren entre els anys 2015 i principis de 2017 i foren dirigides pels arqueòlegs Oriol Achón i Júlia Miquel.

Es tracta d’una galeria d’uns 30 metres de longitud amb parets bastides amb blocs de pedra poc desbastada lligades amb morter de calç amb una coberta realitzada amb grans blocs rectangulars de granit i que desemboca en una gran sala que fou reconvertida en pou de glaç. Les tasques arqueològiques consistiren en desenrunar els trams col·lapsats, documentat un paviment de còdols i excavar l’interior de la sala, trobant restes de dos murs que sostenien les bigues de fusta que dividien l’espai en vertical pels blocs de gel. En l’excavació es van establir set fases evolutives des dels segles XIII-XIV fins l’ensorrament del túnel entre 1986 i 1988.