Torre de Mas d’en Torres

Municipi: Argençola

Comarca: Anoia

Cronologia: Segles XIII  – Segle XVI

Promotor: Sergi Torné Duran

Dates: juny 2017 – octubre 2018

L’excavació arqueològica a la torre de Mas d’en Torres d’Argençola es realitzà en diferents campanyes, fins a arribar a esgotar completament l’estratigrafia antròpica, i fou dirigida pels arqueòlegs Adrià Cubo i Mireia del Pueblo. Es tractava d’un edifici turriforme de planta lleugerament rectangular, amb unes dimensions a l’interior de 12m per quasi 10m, i compartimentat en dues grans estances també rectangulars.

L’edifici s’hauria bastit al segle XIII, segurament com un mas fortificat i a sobre d’un hàbitat anterior. Estaria format per la planta descrita, però també per un pis superior, sustentat per un conjunt d’arcades de pedra, al qual s’hi accedia per unes escales ubicades a un dels angles. Aquest mas va quedar abandonat a la segona meitat de la centúria següent. Tanmateix, en els anys posteriors va ser ocupat puntualment, tot i el col·lapse parcial que ja sofria l’estructura. D’aquesta manera, es feren algunes compartimentacions dels antics espais. Finalment, en un moment a cavall entre els segles XV i XVI el mas fou definitivament abandonat.