La Mesa

Municipi: Belorado

Província: Burgos

Cronologia: Romà alt-imperial, romà baix-imperial.

Promotor: Ayuntamiento de Belorado. UAB

Dates: Octubre 2014. Setembre de 2015. Agost de 2016

El jaciment de La Mesa consisteix en un gran altiplà situat a la vall alta del riu Tirón, a la regió coneguda com a Riojilla burgalesa (frontera entre Burgos i La Rioja). Des de sempre s’havia conegut el seu potencial arqueològic a partir de la troballa d’abundant material romà en superfície (TSH, material constructiu, vidre, monedes, tessel·les, etc.), però no va ser fins l’any 2013 quan s’inicià un projecte integral de recerca que conduí a la realització dels primers sondejos arqueològics l’any 2014, codirigits per l’arqueòleg Joan Oller Guzmán. Es tracta d’un assentament d’unes 20 ha d’extensió i de caràcter probablement urbà. Els resultats dels sondejos han pogut determinar, per una banda, un alt nivell arrasament de les estructures conservades, però també l’existència de diverses estructures d’hàbitat, vies i àrees productives. La cronologia se situaria bàsicament en època romana imperial (ss. I – V dC), si bé no es pot descartar una continuïtat posterior. Deixant de banda els resultats dels sondejos, tant la fotografia aèria, com la prospecció geofísica i l’existència d’un important conjunt epigràfic associat al jaciment, fan intuir la importància d’aquest assentament a nivell regional i el seu potencial arqueològic.