L’art a la prehistòria: l’escultura i la pintura

Edats: de 6 – 12 anys. Taller adaptable a cada franja d’edat.

Durada del Taller: 1 hora aproximadament.

Localització: interior/exterior

L’art es troba present a la història de la humanitat des de l’albor dels seus dies, ja fos amb manifestacions en forma de pintura, relleus o petites figuretes que representaven molt probable-ment els nostres primers déus i deesses.

En aquest taller, els alumnes podran conèixer quines eren les diferents formes d’expressió artística durant la prehistòria, la seva funció i les tècniques emprades.

Aprendrem a pintar amb pigments naturals i seguint la tècnica de l’aerògraf impregnarem les nostres mans com ho feien els prehistòrics. Una nova forma de conèixer part dels nostres orígens artístics.