Hospital de la Santa Creu de Vic

Municipi: Vic

Comarca: Osona

Cronologia: Segles X-XVIII

Promotor: Fundació Hospital de la Santa Creu

Dates: desembre 2016 – abril 2018

Aquesta és una intervenció arqueològica realitzada degut a la voluntat de l’Hospital de la Santa Creu de Vic de realitzar un aparcament de cotxes en un terrenys annexes, i que es s’executà en diferents campanyes entre finals de 2016 i el mes d’abril de 2018. Així, la troballa de diferents restes arqueològiques en el decurs de les obres obligà la realització de l’excavació en extensió, que fou dirigida per l’arqueòloga Marta Ramon.

L’àrea de l’excavació consistia en un gran solar d’uns 4000m2 en el qual es van localitzar tres jaciments diferenciats. El primer i ubicat a la part més meridional, consisitia en una necròpolis moderna vinculada justament a l’Hospital de la Santa Creu. Concretament, la necròpolis consistia en la localització de 4 gran fosses d’enterraments amb una cronologia d’entre els segles XVII i XIX. En aquest sector també va ser possible localitzar l’anomenada Muralla del Morbo, un clos de tancament planificat i bastit en el segle XVII.

Just a la zona de ponent d’aquest necròpolis, es va identificar un gran forn de producció, amb diferents fases d’utilització d’entre els segles X i XV. Presentava una doble cambra de combustió, i uns espais relacionats a la part posterior. Es desconeix la producció del forn, però és possible que es tractés de material constructiu.

Finalment, a la part més septentrional es va identificar un barri medieval extraurs, originat probablemtn a partir del segle XIII. Es definia per la presència de 8 finques en bateria, de planta allargassada i que podien tenir fins a tres habitacions,. La seva distribució mostrava que hauria existit una línia de façana en l’actual carrer Dr Junyent, i que per tant resseguiria l’existència d’una antiga via de d’arribada a la ciutat de Vic. Les finques s’haurien abandonat al llarg dels segles XIV-XV.