Fòrum de Iulia Libica

Municipi: Llívia

Comarca: Osona

Cronologia: Segles I-VI dC

Promotor: Ajuntament de Llívia

Dates: 2014 –2018

Aquesta és una intervenció arqueològica que realitza l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC), amb fonts i recursos que provenen d’un projecte de recerca centrat en diferents ciutats romanes cataanes, liderat pel Dr Josep Guitart, catedràtic d’arqueologia de la UAB, però també i especialment del consistori municipal de Llívia i de la Diputació de Girona. D’aquesta manera, cada any es realitzen dues campnayes d’excavació, a la primavera i a la tardor, les quals són dirigides pels arqueòlegs Jordi Guàrdia i Cèsar Carreras, professor titular de la UAB. Arqueòlegs.cat en totes les campanyes ha proporcionat els recursos auxiliars, tan manterials com humans.

L’excavació se centra en el Fòrum de la ciutat romana de Iulia Libica (Llívia). Durant les diferents campanyes s’ha pogut constatar la seva construcció durant el segle I aC, en un lloc que ja havia estat ocuoat en els segles precedents, segurament en un moment a cavall entre Cèsar i els primers anys d’August, però amb unes ràpides reformes ja al pimer terç de segle I dC. El f`roum hauria estat porticat, i resentava el temple a la part central. Tenia unes mesures regulars, amb una exedra a la part sudoriental, tot plegat, conformant una planta molt similar a la d’altres fòrums propers, com el de Ruscino.

El fòrum va tenir una evolució complexa en els segles posteriors, i ja en el segle II dC degué perdre la seva funció primigènia. A partir d’aquells anys se li documenten reformes importants fins a l’etapa tardoantiga, en els segles V-VI dC. És d’aquest perìode la localització d’un macac inhumat.