Els estendards en època medieval, signes identitaris

Edats: de 6 – 14 anys. Taller adaptable a cada franja d’edat.

Durada del Taller: 1 hora ½ aproximadament.

Localització: interior/exterior

Durant l’Edat Mitjana els estendards s’alçaren com a signe identitari de cada casa noble, fossin reis o famílies nobiliàries.

De colors vistosos i carregats i d’elements simbòlics que els representaven, el llenguatge dels estendards s’anà estenent al llarg dels territoris.

En el camp de batalla o a les grans reunions de nobles, els estendards onejaven a l’aire l’origen dels qui el portaven i la història que els precedia.

En aquest taller realitzarem en tela el nostre propi estendard, decorant-lo posteriorment amb pintures que per mitjà d’elements simbòlics narraran la història del nostre clan o família.