Els escuts en època medieval, signes identitaris

Edats: de 6 – 14 anys. Taller adaptable a cada franja d’edat.

Durada del Taller: 1 hora ½ aproximadament.

Localització: interior/exterior

Quan els cavallers entraven en batalla durant l’Edat Mitjana, els combats es produïen sempre cos a cos. L’espasa era cabdal per l’atac, però també ho era la importància de l’escut com a element defensiu. Un bon escut podia decidir l’enfrontament.

En el present taller, els joves podran construir el seu propi escut de fusta i gravar-hi posteriorment amb pintures al tremp l’escut de la casa noble a la qual serveixen.