El Tossal de Baltarga

Municipi: Bellver de Cerdanya

Comarca: Cerdanya

Cronologia: Bronze Final, Ceretà, Romano-republicà,

Promotor: Ajuntament de Bellver de Cerdanya, UAB

Dates: Setembre-Octubre 2015. 

El Tossal de Baltarga és un jaciment que des de l’Àrea d’Història Antiga de la UAB excava ininterrompudament des de l’any 2011, del qual Arqueòlegs.cat col·labora en l’execució de les tasques arqueològiques i en dirigeix els treballs. Originat a les darreries del Bronze Final, l’assentament es convertí en un enclavament de control del territori a partir de la fase ibèrica, en el segle IV aC. Després d’un episodi d’incendi i destrucció a l’entorn de l’any 200 aC, l’indret passà a ser gestionat per l’administració romana, amb la construcció de diferents estructures de fortificació. Al tercer quart de segle I aC, tal com passava amb l’oppidum del Castellot, l’enclavament fou abandonat.

Des dels seus inicis, les restes que es documentaven es tornaven a tapar, per tal que quedessin preservades. Tanmateix, l’any 2015 el consistori municipal i la UAB van promoure la consolidació de les estructures muraries excavades, tasca que fou realitzada per Arqueòlegs.cat. El criteri d’actuació fou el de la mínima intervenció, respectant les relacions estratigràfiques de tipus arqueològic, i aplicant i utilitzant els materials propis del jaciment. Les argamasses es realitzaren amb materials ecocompatibles, de tal manera que el resultat final no semblés un falç històric.

Arqueòlegs.cat té una política de sostenibilitat i d’ecoprevenció amb el medi, així, s’eviten tots els productes químics que poden afectar la biomassa i l’ecosistema.