El Campet de la Sal

Municipi: Cardona

Província: Barcelona

Cronologia: tardo republicà, alt medieval i baix medieval

Promotor: Ajuntament de Cardona

Dates: juny de 2015 a setembre de 2016

El jaciment del Campet de la Sal va ser localitzat  arran de les obres de remodelació del camp de futbol de Cardona i de construcció d’uns nous vestidors. La intervenció arqueològica, dirigida per l’arqueòloga municipal Ainhoa Pancorbo, va comptar amb subvencions de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona i va consistir en la delimitació i excavació d’aquelles parts que d’alguna manera s’havien de veure afectades per l’obra. Avui, les restes arqueològiques es troben cobertes per les instal·lacions que en van motivar la troballa.

El jaciment s’ubica en una plana ubicada a menys de 400 m al sud-oest del turó on es troba el castell de Cardona,  a uns 35 m al sud-est de la muralla  gòtica que encerclava la vila i a un kilòmetre escàs al nord-oest de la Muntanya de Sal.  Som al marge nord-oest de la vall salina, considerada l’explotació de sal gemma més antiga d’Europa, sense la qual difícilment es pot entendre l’ocupació humana d’aquest espai.

S’hi van documentar fins a tres grans fases d’ocupació, corresponents a un assentament tardo republicà, una necròpolis alt medieval i diversos habitatges d’època baix medieval. El jaciment abraça doncs un ventall cronològic molt ampli, entre els segles II aC i XIV dC, que ens permet entendre una part molt desconeguda de la història de Cardona, directament associada al control de l’extracció i comerç de la sal i que ens du a ubicar els orígens de la vila en el pla situat entre la vall salina i el nucli actual.